УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ/ЗАМЯНА НА ЗАКУПЕН ПРОДУКТ

Срокът за връщане е 14 /четиринадесет/ дни, считано от датата на получаване на стоката.
В обратно изпратената пратка освен бланка за връщане на закупена стока, трябва да бъде приложено и доказателството за закупуването (касов бон, фактура). Задължително условие е върнатите продукти да са в изряден търговски вид, без да са използвани или преминали някаква обработка ( пране, гладене и др. )
Транспортните разходи са за сметка на Ккиента и не севъзстановяват.
Закупен артикул, който е изпълнен по индивидуални изисквания (по поръчка), не подлежи на замяна или връщане.
Закупени мъжки дрехи в размери XXL и XXXL не подлежат на връщане, а само на замяна.
Пратки, изпратени с наложен платеж не се приемат.
След получаване на върната стока и прегледа и (информация за което ще бъде изпратена по e-mail или телефон), стойността без транспортните разходи се възстановяват на клиента – в брой или по сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни.
Стока, чието връщане/рекламация не може да бъде приета ( напр.: ако е изпратена след посочения срок, ако не е придружена с касова бележка, ако не е в добър търговски вид, ако е преминала някаква обработка или е с премахнат етикет ) ще бъде изпратена обратно на клиента за негова сметка.
Ако по някаква причина клиентът е сбъркал и е посочил друг продукт от това, което е искал и до изпращане на поръчката не е установил грешката си може да се свърже в офиса на фирмата, за да бъде взето решение как ще се процедира. Всеки случай се разглежда индивидуално . Разходите за връщане на продукт и изпращане на нов са за сметка на клиента. Ако новата поръчка е по-скъпа се доплаща разликата. Доставчикът е в правото си да откаже връщането на продукт по свое усмотрение ако обстоятелствата го налагат.
На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При явно несъответствие на получената стока със заявената незабавно се свържете с нас на някой от телефоните обявени в сайта.
Несъответствието се проверява по наименованието на продукта в заявката и наименованието на продукта, който е получил клиента. При установяване на такава грешка, клиентът връща продукта за сметка на Доставчика и му се изпраща верния.
На рекламация не подлежи стока, за която клиента е бил предварително предупреден за несъответствие или дефект.
Рекламации, отнасящи се до механични повреди, възникнали по време на транспорта, ще бъдат разглеждани само въз основа на протокол за рекламация, изготвен в присъствието на куриера. В случай на видима повреда на пратката в момента на нейното предаване се изготвя (в два еднообразни екземпляра) констативен протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и нейната опаковка. В този случай клиента може да откаже получаването на пратката или да я вземе на своя отговорност. В случай, че клиент приеме такава пратка и не предяви своите претенции пред куриера с получаването ѝ отговорностите по рекламация се прехвърля към куриера, доставил пратката на клиента. При такива обстоятелства важат условията за рекламация на пратки на съответната куриерска фирма.
При предявяване на рекламация в срок до 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупката при спазени всички условия на магазина, както и всички действащи законови разпоредби, Kлиентът може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за замяна на стоката с друга или за oтбив от цената. Всички разходи, които клиента е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността са за сметка на клиента.
Няма право на рекламация лице, което се явява трета страна при получаването на пратката и не е основния платец по нея.

ОБСЛУЖВАНЕ НА ВРЪЩАНЕ/РЕКЛАМАЦИЯ

Обслужването на рекламации става по реда описан по-долу.
Попълване на бланка за връщане/подмяна с описано подробно становище на причините за връщане/рекламация.
След получаване на формуляра Доставчика връща отговор на клиента на валиден e-mail адрес. Доставчика си запазва правото да не приеме констатацията на Клиента ако прецени, че основанието му за връщане/рекламация е неоснователно или е следствие на неправилна употреба от страна на клиента.
В случай, че от получения формуляр не става ясно за причините по предявената рекламация доставчика уведомява клиента за правата му по подходящ начин /телефон или валиден e-mail/. Клиентът връща закупения продукт по удобен за него начин и за негова сметка до офиса на фирмата. Важно е пратките да бъдат добре опаковани.
За всяка стока върната с рекламация се съставя констативен протокол и след преглед се попълва становище с приемане или отхвърляне на предявената рекламация. Срокът, за който Доставчика трябва да излезе със становище пред клиента в законоустановения срок – до 10 /десет/ дни след предявяване на рекламация.
След оформянето на констативния протокол и приемането на рекламацията като основателна, Доставчика уведомява клиента по телефон или e-mail и предприема следните действия по обслужване на рекламацията:

  1. Изпраща на клиента нов продукт от същия вид за собствена сметка
  2. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт предлага варианти за избор на друг продукт на същата стойност
  3. В случай, че не може да бъде подсигурен същия продукт доставчика възстановява стойността на клиента в законоустановения ред.

При отхвърляне на предявената рекламация и попълнен констативен протокол Доставчика уведомява клиента за становището си, като изпрати копие от констативния протокол на посочения от клиента e-mail адрес. Клиентът уведомява доставчика по телефон или e-mail за последващи действия относно рекламационния продукт. При заявяване за обратно получаване, продукта и констативния протокол се изпращат на клиента по удобен за него начин, като разходите по получаването са за негова сметка.
Ако в 30 /тридесет/ дневен срок след уведомяването, клиента не потърси стоката си, доставчика запазва правото си да се разпорежда със стоката както намери за добре и не дължи никакви суми, както по стойността на продуктите така и по направените разходи за тях на първоначалния им притежател.
Декларирам, че съм запознат(а) и съм съгласен(а) с Общите условия за връщане/замяна на закупена стока.

 

Add to cart